Katılım Varlık Kiralama A.Ş

Katılım Varlık Kiralama A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda 7 Kasım 2016 tarihinde kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiştir.

Katılım Varlık Kiralama A.Ş. SPK'nın 07.06.2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Katılım Varlık Kiralama A.Ş., yurtiçinde kira sertifikasının nasıl bir yatırım enstrüman olduğu, kira sertifikasının sağladığı getirinin katılım bankacılığı prensiplerine uygunluğu ve yatırımcı tabanına genişletmek için kira sertifikasını, tanıtmayı ve yatırımcıları bilgilendirmeyi ilke edinmiştir.

Katılım Varlık Kiralama A.Ş., kurumsal müşterilerimizin yurt içi ve yurt dışı kira sertifikalarını ihraç etmek amacıyla kurulmuş bir varlık kiralama şirketidir.

Katılım Varlık Kiralama A.Ş. bir Vakıf Katılım bağlı ortaklığıdır.