Duyurular

Katılım Varlık Kiralama A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda 07.11.2016 tarihinde kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiştir.

İletişim

Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/İstanbul

Telefon: +90 216 800 55 55

Faks: +90 216 800 55 56

E-Posta: katilim.vks@vakifkatilim.com.tr